ภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง                         ภาพกิจกรรมแนะแนวการศึกษา

 
                     ภาพกิจกรรมวันแม่                                             ภาพวันแห่เทียนพรรษา


 


  รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 (รายละเอียด)
  คู่มือประชาชน(รายละเอียด)
  คู่มือการปฏิบัติงานของครู(รายละเอียด)
  เอกสารแผนงานและงบประมาณ    
        -  แบบฟอร์มการสรุปโครงการ
        -  แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน
        -  ตัวอย่างปกรายงานผลโครงการ
        -  ปกหน้า
        -  ปกหลัง
  แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ชุมนุมพอเพียง(ดาวน์โหลด)


  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558(รายละเอียด)
  
รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29(รายละเอียด)
  
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558(รายละเอียด)
  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(รายละเอียด)
  
ประกาศราคากลาง(รายละเอียด)
  
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(รายละเอียด)